Aktualności

Podsumowanie

Dnia 2 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie „Perła Pękowic” rozpoczęło realizację projektu „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”. To inicjatywa, której korzenie tkwią w trosce o rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Zielonki. Ostatnie dwa i pół roku to intensywna praca nad edukacją i wdrażaniem innowacyjnych działań, które miały na celu polepszenie jakości życia lokalnej społeczności. Przygotowanie wniosku nie było jedynie biurowym zadaniem. Stowarzyszenie postawiło na aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces decyzyjny, co zaowocowało wieloma korzyściami dla projektu. Wypracowane pomysły stały się fundamentem dla planowanych działań. Starannie dobierając grupy…Więcej

Lessons learned

Kończymy realizację projektu, ale to nie oznacza, że przestajemy działać. W trakcie realizacji projektu udało nam się zrobić wiele na rzecz naszej gminy. Wzmocniliśmy także naszą organizację, a zespół nabrał kompetencji do tego, żeby dalej działać i się rozwijać. W związku z tym dzielimy się przemyśleniami naszymi i eksperta zewnętrznego realizującego ewaluację naszego projektu. Rekomendacje i wnioski posłużą nam do tego, aby kolejne działania realizować jeszcze bardziej efektywnie.  Organizacja Dzięki globalnemu spojrzeniu na realizowany budżet oraz systemowemu podejściu do wydatków udało się zrealizować wszystkie zadania. Dzięki zapewnieniu we wniosku stanowiska koordynatora, system zarządzania projektem jest skuteczny. Wszystkie zadania zostały zrealizowane…Więcej

Smart Bibice

W ramach projektu Smart Zielonki realizowanego przez Stowarzyszenie „Perła Pękowic” wykonaliśmy digitalizację zbiorów Izby Regionalnej w Bibicach z okazji sześćdziesięciolecia założenia jej przez Henryka Banasia oraz stworzyliśmy możliwość zwiedzania on-line bibickiej Kulturoteki. Jest to projekt nowatorski, ponieważ zwiedzanie Izby Regionalnej nie jest możliwe każdego dnia. Dzięki Smart Village Bibice społeczność wsi ma dostęp do swojego ponad 850-letniego dziedzictwa na wyciągnięcie ręki. Pożytek z niego może czerpać ponadto środowisko naukowe, które wielokrotnie interesowało się kulturą ludową sołectwa. Izba bowiem zgromadziła wiele pamiątek związanych ze słynnym weselem bibickim, zwyczajem Pucheroków, a także tradycyjne stroje krakowskie, elementy kostiumów grupy kolędniczej, malowane meble, ceramikę, archiwalia oraz bogaty zbiór obrazów autorstwa Marii…Więcej

Smart Zielonki – realizacja działań w sołectwie Zielonki

W dniu 6 grudnia 2023 roku, sala OSP przy ulicy Galicyjskiej 17a w Zielonkach zamieniła się w magiczne królestwo kreatywności i świątecznej radości podczas rodzinnych warsztatów Dookoła Świąt i Świata, zorganizowanych przez naszą Fundację dzięki realizacji jednego z działań wpisanych w Koncepcję Rozwoju Inteligentnej Wioski przygotowanej w ramach projektu „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizacja działania umożliwiła nam między innymi zakup multimedialnego projektora. To dzięki temu otrzymaliśmy możliwość podzielenia się z uczestnikami cudownymi i ciepłymi…Więcej

Inteligentne Węgrzce – Schemat Komunikacji Rorwerowej

Węgrzce w ramach realizowanych działań wdrożeniowych z zakresu Inteligentnych Wiosek postawiły na alternatywne środki transportu. Diagnozując potrzebę usprawnienia komunikacji w sołectwie i szerzej – w gminie, mieszkańcy doszli do wniosku, że inwestycje w zakresie promocji i wdrożenia komunikacji rowerowej jest ważnym aspektem dla rozwoju sołectwa. Mieszkańcy podjęli zatem szereg działań mających na celu wypracowanie Schematu Komunikacji Rowerowej, gdzie uwzględniono najważniejsze lokalizacje wiat i stojaków rowerowych, tak aby odpowiadały na oczekiwania społeczności lokalnej. W tym celu przeprowadzono szerokie konsultacje, spotkania w grupie roboczej angażując zarówno Radę Sołecką, Sołtyskę, jak i mieszkańców. W ten sposób opracowano dokument, ale również udało się podjąć…Więcej

Pękowicki smart domek bajek

Społeczność Pękowic, w ramach wdrażania koncepcji rozwoju Inteligentnej Wsi zdecydowała się zrealizować działanie mające na celu wprowadzenie „Bajkowego Domku” znajdującego się na terenie rekreacyjnym w Pękowicach w XXI wiek. Sam domek oferuje dla dzieci i młodzieży niezwykłą przygodę. Na jego ścianach znajduje się ponad 200 motywów z bajek, legend, historii lokalnych i mainstreamowych, które zostały skrupulatnie wycięte z kolorowych papierów przez mieszkanki Pękowic. Przygotowane w ten sposób plansze opowiadają różne historie, w tym na szczególną uwagę zasługują plansze frontowe, gdzie zlokalizowano legendy i bajki tradycyjne, lokalne. Stąd oczom wchodzącym do domku ukazuje się rynek główny w Krakowie, z Lajkonikiem, sukiennicami…Więcej

Mamy koncepcje, działamy

Opracowane koncepcje Smart Villages dla czterech sołectw to już prawie koniec naszego projektu. Ale nie zwalniamy tempa, ponieważ ostatnim zaplanowanym działaniem jest wdrożenie wybranych działań, zaplanowanych w opracowanych koncepcjach.  Liderzy lokalni będą koordynować wdrożenie następujących projektów: W Pękowicach podjęta zostanie digitalizacja zasobów "Bajkowego Domku", dzięki czemu będzie można prowadzić wirtualne opowieści, a docelowo we współpracy z pedagogami, możliwe będzie stworzenie cyklu lekcji dotyczących lokalnego dziedzictwa, skierowanych do dzieci szkół podstawowych W Bibicach również podjęta zostanie digitalizacja, jednak zasobów Izby Pamięci. Razem z digitalizacją zasobów przygotowany zostanie także wirtualny spacer, dzięki czemu bogate zasoby tej izby będą dostępne bez wychodzenia z…Więcej

Sołectwa Smart Villages

Cztery sołectwa będą pracowały nad swoimi koncepcjami rozwoju Smart Villages, są to Bibice, Pękowice, Węgrzce i Zielonki. W tych sołectwach powstaną dokumenty strategiczne w oparciu o które, w dalszej kolejności społeczności będą mogły wdrożyć jedno z zaplanowanych tam działań. Prace nad tworzeniem koncepcji już się rozpoczęły, dlatego wszystkich chętnych do włączenia się w ten proces, zapraszamy do współpracy.Więcej

Spotkania konsultacyjne i badania

Już w październiku rozpoczynamy serię działań konsultacyjno-diagnostycznych na terenie wybranych sołectw gminy Zielonki. W ramach podejmowanych działań przeprowadzimy serię spotkań warsztatowych oraz przeprowadzimy badania ankietowe. A wszystko po to, żeby dobrze zdiagnozować i opisać potrzeby i potencjał rozwojowy naszych sołectw. To ważny element przygotowawczy do tego, aby wspólnie opracować koncepcję rozwoju Inteligentnej Wioski, które to dokumenty w dalszej kolejności będą wdrażane. Wszystkie chętne osoby do udziału w pracach warsztatowych i zespołów do tworzenia koncepcji, zachęcamy do kontaktu.Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu “SV dziś i jutro”

W ramach organizowanego konkursu Komisja Konkursowa zdołała ocenić wszystkie z nadesłanych prac. Efektem prac Komisji wyróżniono aż 9 prac, po trzy w każdej kategorii wiekowej. W imieniu Komisji, chcielibyśmy jednak bardzo podziękować wszystkim zgłaszającym, pomagającym przygotować prace najmłodszym oraz każdemu nieco starszemu uczestnikowi, ponieważ wszystkie przesłane prace zasługują na uznanie. Kreatywność mieszkańców gminy nas urzekła! Wśród prac znalazły się wiersze, makiety, memy, komiksy, prezentacje, filmiki, kolaże, prace artystyczne, rysowane. Niespodziewana kolekcja prac jaką otrzymaliśmy pokazuje jak bardzo mieszkańcy gminy są zainteresowani współpracą na rzecz lepszego jutra. Już niebawem pokażemy Państwu zbiór nagrodzonych prac, natomiast już teraz zachęcamy do udziału w…Więcej

Konkurs „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”

Stowarzyszenie „Perła Pękowic” realizuje projekt pod nazwą „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Jednym z realizowanych w projekcie zadań jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pt. „Smart Villages dziś i jutro”, który ma na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy Zielonki rozwojem lokalnym, a tym samym przekonanie i utrwalenie świadomości o pozytywnych wymiarach włączenia się współdziałania na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie konkurs ma pobudzić kreatywność i "otworzyć umysły" mieszkańców na możliwości i wyzwania wynikające z rozwoju nowych technologii. W…Więcej

Podsumowanie dotychczasowych działań wg strategii Smart Villages

Za nami już ponad pół roku działań projektu mającego na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Zielonki wokół tematu tworzenia tzw. inteligentnych wiosek (smart villages). Staraniem zespołu projektowego i wielu ekspertów, którzy przyczynili się do zorganizowania warsztatów, udało nam się w 2021 roku spotkać z ponad 40 osobami, których zainteresowaliśmy wspólnego tworzenia smartZielonek. Na warsztatach powstało już teraz wiele ciekawych pomysłów i idei, które z powodzeniem w przyszłości będziemy mogli opisać w strategiach rozwoju Smart Villages na terenie naszej gminy i zrealizować, m.in. w ramach wsparcia finansowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. W 2022 roku chcemy zorganizować jeszcze więcej spotkań…Więcej