Aktualności

Konkurs „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”

Stowarzyszenie „Perła Pękowic” realizuje projekt pod nazwą „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Jednym z realizowanych w projekcie zadań jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pt. „Smart Villages dziś i jutro”, który ma na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy Zielonki rozwojem lokalnym, a tym samym przekonanie i utrwalenie świadomości o pozytywnych wymiarach włączenia się współdziałania na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie konkurs ma pobudzić kreatywność i "otworzyć umysły" mieszkańców na możliwości i wyzwania wynikające z rozwoju nowych technologii. W…Więcej

Podsumowanie dotychczasowych działań wg strategii Smart Villages

Za nami już ponad pół roku działań projektu mającego na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Zielonki wokół tematu tworzenia tzw. inteligentnych wiosek (smart villages). Staraniem zespołu projektowego i wielu ekspertów, którzy przyczynili się do zorganizowania warsztatów, udało nam się w 2021 roku spotkać z ponad 40 osobami, których zainteresowaliśmy wspólnego tworzenia smartZielonek. Na warsztatach powstało już teraz wiele ciekawych pomysłów i idei, które z powodzeniem w przyszłości będziemy mogli opisać w strategiach rozwoju Smart Villages na terenie naszej gminy i zrealizować, m.in. w ramach wsparcia finansowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. W 2022 roku chcemy zorganizować jeszcze więcej spotkań…Więcej