Aktualności

Podsumowanie

Dnia 2 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie „Perła Pękowic” rozpoczęło realizację projektu „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”. To inicjatywa, której korzenie tkwią w trosce o rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Zielonki. Ostatnie dwa…Więcej

Lessons learned

Kończymy realizację projektu, ale to nie oznacza, że przestajemy działać. W trakcie realizacji projektu udało nam się zrobić wiele na rzecz naszej gminy. Wzmocniliśmy także naszą organizację, a zespół nabrał kompetencji do tego, żeby dalej działać i się rozwijać. W związku z tym dzielimy się…Więcej

Smart Bibice

W ramach projektu Smart Zielonki realizowanego przez Stowarzyszenie „Perła Pękowic” wykonaliśmy digitalizację zbiorów Izby Regionalnej w Bibicach z okazji sześćdziesięciolecia założenia jej przez Henryka Banasia oraz stworzyliśmy możliwość zwiedzania on-line bibickiej Kulturoteki. Jest to projekt nowatorski, ponieważ zwiedzanie Izby Regionalnej nie jest możliwe każdego dnia. Dzięki Smart Village Bibice społeczność wsi ma…Więcej

Inteligentne Węgrzce – Schemat Komunikacji Rorwerowej

Węgrzce w ramach realizowanych działań wdrożeniowych z zakresu Inteligentnych Wiosek postawiły na alternatywne środki transportu. Diagnozując potrzebę usprawnienia komunikacji w sołectwie i szerzej – w gminie, mieszkańcy doszli do wniosku, że inwestycje w zakresie promocji i wdrożenia komunikacji rowerowej jest ważnym aspektem dla rozwoju sołectwa.…Więcej

Pękowicki smart domek bajek

Społeczność Pękowic, w ramach wdrażania koncepcji rozwoju Inteligentnej Wsi zdecydowała się zrealizować działanie mające na celu wprowadzenie „Bajkowego Domku” znajdującego się na terenie rekreacyjnym w Pękowicach w XXI wiek. Sam domek oferuje dla dzieci i młodzieży niezwykłą przygodę. Na jego ścianach znajduje się ponad 200…Więcej

Mamy koncepcje, działamy

Opracowane koncepcje Smart Villages dla czterech sołectw to już prawie koniec naszego projektu. Ale nie zwalniamy tempa, ponieważ ostatnim zaplanowanym działaniem jest wdrożenie wybranych działań, zaplanowanych w opracowanych koncepcjach.  Liderzy lokalni będą koordynować wdrożenie następujących projektów: W Pękowicach podjęta zostanie digitalizacja zasobów "Bajkowego Domku", dzięki…Więcej

Sołectwa Smart Villages

Cztery sołectwa będą pracowały nad swoimi koncepcjami rozwoju Smart Villages, są to Bibice, Pękowice, Węgrzce i Zielonki. W tych sołectwach powstaną dokumenty strategiczne w oparciu o które, w dalszej kolejności społeczności będą mogły wdrożyć jedno z zaplanowanych tam działań. Prace nad tworzeniem koncepcji już się…Więcej

Spotkania konsultacyjne i badania

Już w październiku rozpoczynamy serię działań konsultacyjno-diagnostycznych na terenie wybranych sołectw gminy Zielonki. W ramach podejmowanych działań przeprowadzimy serię spotkań warsztatowych oraz przeprowadzimy badania ankietowe. A wszystko po to, żeby dobrze zdiagnozować i opisać potrzeby i potencjał rozwojowy naszych sołectw. To ważny element przygotowawczy do…Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu “SV dziś i jutro”

W ramach organizowanego konkursu Komisja Konkursowa zdołała ocenić wszystkie z nadesłanych prac. Efektem prac Komisji wyróżniono aż 9 prac, po trzy w każdej kategorii wiekowej. W imieniu Komisji, chcielibyśmy jednak bardzo podziękować wszystkim zgłaszającym, pomagającym przygotować prace najmłodszym oraz każdemu nieco starszemu uczestnikowi, ponieważ wszystkie…Więcej

Konkurs „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”

Stowarzyszenie „Perła Pękowic” realizuje projekt pod nazwą „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Jednym z realizowanych w projekcie zadań jest zorganizowanie…Więcej