Materiał promocyjno-informacyjny

Lessons learned

Kończymy realizację projektu, ale to nie oznacza, że przestajemy działać. W trakcie realizacji projektu udało nam się zrobić wiele na rzecz naszej gminy. Wzmocniliśmy także naszą organizację, a zespół nabrał…Więcej