Inteligentne Węgrzce – Schemat Komunikacji Rorwerowej

Inteligentne Węgrzce – Schemat Komunikacji Rorwerowej

Węgrzce w ramach realizowanych działań wdrożeniowych z zakresu Inteligentnych Wiosek postawiły na alternatywne środki transportu. Diagnozując potrzebę usprawnienia komunikacji w sołectwie i szerzej – w gminie, mieszkańcy doszli do wniosku, że inwestycje w zakresie promocji i wdrożenia komunikacji rowerowej jest ważnym aspektem dla rozwoju sołectwa. Mieszkańcy podjęli zatem szereg działań mających na celu wypracowanie Schematu Komunikacji Rowerowej, gdzie uwzględniono najważniejsze lokalizacje wiat i stojaków rowerowych, tak aby odpowiadały na oczekiwania społeczności lokalnej. W tym celu przeprowadzono szerokie konsultacje, spotkania w grupie roboczej angażując zarówno Radę Sołecką, Sołtyskę, jak i mieszkańców. W ten sposób opracowano dokument, ale również udało się podjąć pierwsze działania wdrożeniowe. Zakupiono stojaki, które są zaczątkiem realizacji szerszego schematu. Niestety pogoda nie pozwoliła na montaż zaraz po zakupie, jednak przy pierwszym okienku pogodowym stojaki będą zamontowane i od nowego sezonu będą już służyły mieszkańcom. Ważnym aspektem działań zrealizowanych w ramach projektu jest ich osadzenie w szerszej perspektywie – jest to kwintesencja działań opartych o ideę Smart Villages. Opisane działanie wpisuje się zatem w szersze spojrzenie na wykorzystanie alternatywnych środków transportu w sołectwie i gminie i będzie dalej kontynuowane po realizacji zadania współfinansowanego przez NIW-CRSO.