Konkurs „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”

Konkurs „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”

Stowarzyszenie „Perła Pękowic” realizuje projekt pod nazwą „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Jednym z realizowanych w projekcie zadań jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pt. „Smart Villages dziś i jutro”, który ma na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy Zielonki rozwojem lokalnym, a tym samym przekonanie i utrwalenie świadomości o pozytywnych wymiarach włączenia się współdziałania na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie konkurs ma pobudzić kreatywność i “otworzyć umysły” mieszkańców na możliwości i wyzwania wynikające z rozwoju nowych technologii.

W konkursie chcielibyśmy, aby mieszkańcy gminy Zielonki zastanowili się jak wygląda ich otoczenie (wieś /sołectwo / gmina) i jak chcieliby, żeby wyglądało w przyszłości. Szczególnie ciekawe będą prace, w których autorzy zwrócą uwagę na nie tylko na estetykę rozwoju okolicy, ale także na problemy, z jakimi obecnie się borykają mieszkańcy miejscowości/ sołectwa / gminy. Prace powinny pokazywać jak działania Smart Villages mogą pomóc w rozwoju lokalnym i w przeciwstawianiu się lokalnym problemom.

Do pomocy w przygotowaniu prac konkursowych uczestnicy mogą korzystać z materiałów zgromadzonych w ramach realizowanego projektu (www.smart.wzielonkach.pl, https://www.facebook.com/perlapekowic), ale także innych dostępnych źródeł, które pokazują przykłady smart działań w Polsce i poza naszym krajem.

W ramach wypracowanych w projekcie materiałów szczególnie pomocna może być ścieżka smart działań (link), czy mapa zasobów (link). Opracowaliśmy też podsumowanie spotkań z mieszkańcami gminy, którzy wskazywali w ostatnich miesiącach na różne kierunki koniecznych do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Zielonek (publikacja informacyjna).

W związku z tym, że adresatami konkursu są mieszkańcy gminy Zielonki, w pracach ważne jest przedstawienie miejscowości/sołectwa znajdujących się na terenie gminy Zielonki. Prace mogą dotyczyć także całej gminy.

Konkurs – krok po kroku

  1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Dostępne na stronie www.smart.wzielonkach.pl
  2. Zapoznaj się z materiałami dostępnymi na stronie projektu i nie tylko – poszukaj! W internecie jest wiele ciekawych źródeł, które mogą być inspirujące.
  3. Wybierz formę w jakiej chcesz przedstawić swoją miejscowość/sołectwo/ gminę Zielonki – forma jest dowolna, może to być rysunek, obraz, film, kolarz, mem, piosenka czy wiersz – zaskocz nas!
  4. Przygotuj pracę – pamiętaj, aby pokazać nam wieś przyszłości – SMART WIEŚ, w której dzięki działaniom wykorzystującym nowe technologie, poprawia się jakość życia mieszkańców, a lokalne problemy stają się łatwiejsze do rozwiązania. Pokaż nam co szczególnie Twoim zdaniem jest ważne do rozwiązania i jaką zmianę chcesz przedstawić.
  5. Prześlij kartę zgłoszeniową wraz z pracą na wskazany w regulaminie konkursu adres (możliwa przesyłka lub dostarczenie osobiste)
  6. Czekaj na rozstrzygnięcie konkursu – termin nadsyłania prac to 13 stycznia