Podmiot realizujący:

Stowarzyszenie „Perła Pękowic”

ul. Ojcowska 13

Pękowice, 32-087 Zielonki

KRS 0000401086    NIP 5130231456

 

Koordynator projektu:

Adam Dąbrowski

e-mail: adam.dabrowski@zielonki.pl

telefon: 512-251-570