Mamy koncepcje, działamy

Mamy koncepcje, działamy

Opracowane koncepcje Smart Villages dla czterech sołectw to już prawie koniec naszego projektu. Ale nie zwalniamy tempa, ponieważ ostatnim zaplanowanym działaniem jest wdrożenie wybranych działań, zaplanowanych w opracowanych koncepcjach. 

Liderzy lokalni będą koordynować wdrożenie następujących projektów:

  1. W Pękowicach podjęta zostanie digitalizacja zasobów “Bajkowego Domku”, dzięki czemu będzie można prowadzić wirtualne opowieści, a docelowo we współpracy z pedagogami, możliwe będzie stworzenie cyklu lekcji dotyczących lokalnego dziedzictwa, skierowanych do dzieci szkół podstawowych
  2. W Bibicach również podjęta zostanie digitalizacja, jednak zasobów Izby Pamięci. Razem z digitalizacją zasobów przygotowany zostanie także wirtualny spacer, dzięki czemu bogate zasoby tej izby będą dostępne bez wychodzenia z domu
  3. W Zielonkach podjęte zostaną działania na rzecz dialogu międzykulturowego. Aura jest ku temu sprzyjająca, ponieważ święta już za pasem. Dlatego w ramach projektu przeprowadzona zostanie międzykulturowa i międzynarodowa wigilia , gdzie dzieci z Francji, USA i Polski będą mogły spotkać się, wymienić swoimi doświadczeniami związanymi z okresem świątecznym 
  4. W Węgrzcach powstanie zaczątek systemowego rozwiązania wspierania Alternatywnych Środków Transportu. Zostanie opracowana koncepcja, jak tego typu rozwiązania powinny rozwijać się na terenie sołectwa, a także zakupione zostaną elementy, do jego tworzenia – stojaki na rowery

 

Więcej pomysłów opracowanych w ramach koncepcji, znajdziecie Państwo w samych dokumentach strategicznych. Zachęcamy do dalszych działań.