Matras Consulting      

Matras Consulting to zespół konsultantów, trenerów i facylitatorów. W projekcie Smart Zielonki wspieramy społeczność mieszkańców gminy w aktywnym udziale we wdrażaniu w życie idei Smart Villages (Inteligentna Wieś), poprzez realizację serii warsztatów koncepcyjnych z wykorzystaniem technik kreatywnych i metodologii design thinking.

 


 

                                                        Fundacja Idealna Gmina

Fundacja Idealna Gmina ma duże doświadczenie w realizacji projektów na obszarach wiejskich. W projekcie Smart Zielonki, eksperci Fundacji pomagają merytorycznie w opracowywaniu zagadnień związanych z tematyką Smart Villages.

 

 


 

                                                 Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach posiada w swoich zasobach specjalistów od spraw promocji, którzy współpracują z zespołem projektowym w tym zakresie, a także dysponuje salami, wykorzystywanymi w realizacji projektu Smart Zielonki.

 

 


 

                                                 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki posiada duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Członkowie posiadają również dużo wiedzy na temat lokalnej społeczności. W tych aspektach wspierają zespół projektowy.

 

 


 

                                                             Socjometr

Fundacja Socjometr to organizacja zajmująca się obszarami wiejskimi od blisko dekady. Wsparcie zespołu Fundacji Socjometr w realizacji projektu dotyczy zarówno problematyki badań społecznych, jak i koncepcji rozwoju Smart Villages.