Pękowicki smart domek bajek

Pękowicki smart domek bajek

Społeczność Pękowic, w ramach wdrażania koncepcji rozwoju Inteligentnej Wsi zdecydowała się zrealizować działanie mające na celu wprowadzenie „Bajkowego Domku” znajdującego się na terenie rekreacyjnym w Pękowicach w XXI wiek. Sam domek oferuje dla dzieci i młodzieży niezwykłą przygodę. Na jego ścianach znajduje się ponad 200 motywów z bajek, legend, historii lokalnych i mainstreamowych, które zostały skrupulatnie wycięte z kolorowych papierów przez mieszkanki Pękowic. Przygotowane w ten sposób plansze opowiadają różne historie, w tym na szczególną uwagę zasługują plansze frontowe, gdzie zlokalizowano legendy i bajki tradycyjne, lokalne. Stąd oczom wchodzącym do domku ukazuje się rynek główny w Krakowie, z Lajkonikiem, sukiennicami i oczywiście zamkiem i smokiem wawelskim. Domek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którzy sami bądź pod okiem pedagogów (warsztaty dla szkół) mogą snuć historie, grać w rozpoznawanie postaci.

Mieszkańcy założyli, że ten niezwykły zasób warto szerzej wykorzystać. Dlatego podjęto decyzję o rozszerzeniu rzeczywistości i wprowadzono multimedia. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej udało się nagrać wszystkie zobrazowane na ścianach bajki. Czytane przez mieszkańców, stanowią ważne uzupełnienie dla sfery wizualnej. Dodatkowo, podjęto prace zmierzające do digitalizacji plansz. Dzięki temu już teraz możliwe będzie wirtualne zwiedzanie domu, a kolejnym krokiem będzie możliwość oglądania wnętrza na żywo.

Warto również wskazać, że podjęte działania zainspirowały zebranie wiejskie do tego, aby w kolejnym roku przeznaczyć część środków sołeckich na dalszą rozbudowę tego miejsca. Dzięki temu, w 2024 roku doprowadzony zostanie prąd na stałe do budynku i całego terenu, co daje duże możliwości dalszych inwestycji. W planach jest m.in. wprowadzenie monitoringu, oświetlenia oraz aranżację bajkowo-tajemniczego ogrodu wokół. Dzięki temu powstanie unikalny bajkowo-tajemniczy ogród, gdzie dzieci i młodzież będą mogły się bawić, ale także odkrywać lokalne dziedzictwo, które sprytnie zostało powiązane z komercyjnymi treściami, które przyciągają uwagę dzieci.