Podsumowanie dotychczasowych działań wg strategii Smart Villages

Podsumowanie dotychczasowych działań wg strategii Smart Villages

Za nami już ponad pół roku działań projektu mającego na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Zielonki wokół tematu tworzenia tzw. inteligentnych wiosek (smart villages). Staraniem zespołu projektowego i wielu ekspertów, którzy przyczynili się do zorganizowania warsztatów, udało nam się w 2021 roku spotkać z ponad 40 osobami, których zainteresowaliśmy wspólnego tworzenia smartZielonek. Na warsztatach powstało już teraz wiele ciekawych pomysłów i idei, które z powodzeniem w przyszłości będziemy mogli opisać w strategiach rozwoju Smart Villages na terenie naszej gminy i zrealizować, m.in. w ramach wsparcia finansowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

W 2022 roku chcemy zorganizować jeszcze więcej spotkań i zachęcić jeszcze większą liczbę osób do zaangażowania się w nasze działania. Smart Villages to przede wszystkim koncepcja rozwoju lokalnego odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców danego obszaru. Dlatego tak ważne jest włączenie społeczności w budowanie założeń strategicznych, a w dalszej kolejności realizację działań mających na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Można powiedzieć, że łatwo jest teoretyzować, ale trudniej wyobrazić sobie co to wszystko dokładnie oznacza. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z publikacją Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, która jest do pobrania za darmo ze strony Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (dostępna tutaj: http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski). W książce znajduje się zarówno ciekawy opis merytoryczny samej koncepcji wraz ze wskazaniem jej ewolucji z działań skierowanych de facto na modernizację krajów tzw. trzeciego świata, do włączenia jej jako narzędzia realizowania polityki europejskiej w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi. To, co jednak może być jeszcze ciekawsze, to bogate przykłady (z)realizowanych projektów smart villages na terenie całego kraju. Okazuje się, że inteligentne wioski, a właściwie inteligentne rozwiązania realizowane na ich terenie, są nieraz bardzo proste w implementacji, bezkosztowe, a każdorazowo skutecznie odpowiadają na potrzeby mieszkańców i wykorzystują unikalne zasoby lokalne.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i włączenia w nasze działania, które szerzej opisujemy na naszej stronie: https://smart.wzielonkach.pl/ i facebooku: https://www.facebook.com/perlapekowic

Zapraszamy do kontaktu z nami (512 251 570, adamdabrowski.mail@gmail.com).

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach NOWEFIO 2021.