Spotkania konsultacyjne i badania

Spotkania konsultacyjne i badania

Już w październiku rozpoczynamy serię działań konsultacyjno-diagnostycznych na terenie wybranych sołectw gminy Zielonki. W ramach podejmowanych działań przeprowadzimy serię spotkań warsztatowych oraz przeprowadzimy badania ankietowe. A wszystko po to, żeby dobrze zdiagnozować i opisać potrzeby i potencjał rozwojowy naszych sołectw. To ważny element przygotowawczy do tego, aby wspólnie opracować koncepcję rozwoju Inteligentnej Wioski, które to dokumenty w dalszej kolejności będą wdrażane. Wszystkie chętne osoby do udziału w pracach warsztatowych i zespołów do tworzenia koncepcji, zachęcamy do kontaktu.